PRÍSPEVOK NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU ÚVERU NA …

Ak ste v minulosti hypotekárny úver nerefinancovali a máte priemerný príjem za rok 2022 do 2086,40 € v hrubom (pri manželoch sa táto suma násobí x2), tak vďaka príspevku na zvýšenú splátku viete získať až 1800 €! 

DAŇOVÝ BONUS ZO ZVÝŠENIA ZAPLATENEJ SP…

Ak ste v minulosti hypotekárny úver nerefinancovali a máte priemerný príjem za rok 2022 do 2086,40 € v hrubom (pri manželoch sa táto suma násobí x2), tak vďaka daňovému bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky (za rok 2023) viete získať až 1800 €! 

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY (pre m…

Ak máte do 35 rokov, tak vďaka daňovému bonusu na zaplatené úroky viete získať pomoc až 1200 € ročne  po dobu 5 rokov.

Spotrebný úver III. - Možnosti a výhod…

Podmienky získania spotrebných úverov sú u rôznych poskytovateľov odlišné, nemusia každému  vyhovovať, preto je pre žiadateľa o úver výhodné obrátiť sa na poskytovateľa finančných služieb – ProHypo a na jeho špecialistu na spotrebné úvery, ktorý pre klienta zabezpečí najvýhodnejšie riešenie.

Spotrebný úver II. – Čo je spotrebný ú…

Spotrebný úver je úver ponúkaný finančnými inštitúciami, ktorý sa nezabezpečuje nehnuteľnosťou. Pre spotrebný úver je typické splácanie v mesačných splátkach v pevne dohodnutom dátume v mesiaci.

Spotrebný úver I. - Dostupné riešenie …

Spotrebný úver predstavuje dostupnú možnosť na získanie finančných prostriedkov na osobné potreby, pričom typickým účelom býva nákup spotrebných predmetov (auto, elektronika...), ale aj na rôzne služby.

Powered by CouchCMS