Využitie daňového bonusu na zaplatené …

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky predstavuje sumu 50% zo zaplatených úrokov, no najviac 400 € za kalendárny rok. Daňovník si môže uplatniť zníženie dane o túto sumu u svojho zamestnávateľa alebo sám v daňovom priznaní.

Ak ste nadobudli v roku 2022 byt, dom,…

Ak ste teda nadobudli nehnuteľnosť počas roku 2022, do 31. januára 2023 musíte oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti. Priznanie k dani podávate na úrade obce alebo mestskej časti, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. 

Hypotéky pre živnostníkov alebo podnik…

Potvrdenia o výške príjmu živnostníkov a podnikateľov pre potreby vybavenia hypoték alebo ich refinancovania v bankách vydávajú daňové úrady na základe elektronickej žiadosti, ktorú treba podať cez portál finančnej správy. Žiadosť je spoplatnená kolkom vo výške 0,50€.

Podmienky poskytovania nových hypoték …

Sprísnenie čerpania hypoték má zabrániť presúvaniu splácania dlhov do obdobia nad 65 rokov dlžníka - so zvyšujúcim vekom klienta sa zníži možnosť výšky úveru v pomere s jeho aktuálnym príjmom. Výnimkou budú spotrebiteľské úvery na obnovu RD z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Národná banka Slovenska sa chystá sprí…

V súčasnosti ceny nehnuteľností a preto aj výšky hypotekárnych úverov výrazne rastú a s nimi aj ich úroky, čo sa premieta do sumy mesačných splátok. Zároveň sú nastavené nové pravidlá pre hypotéky, ktoré sa týkajú najmä žiadateľov nad 40 rokov (obmedzenie výšky úverov).

Životné poistenie na mieru, časť II (P…

Uzatvorenie životného poistenia je zodpovedným riešením najmä pri dlhodobom úvere, a to s ohľadom na možné riziká, ktoré by sťažili jeho splácanie. Životné poistenie sa uzatvára „na mieru“, preto môže kryť nielen fatálne pripoistenia, ale zohľadňovať aj osobné preferencie.  

Powered by CouchCMS